Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Quedius (Raphirus) maurorufus (Gravenhorst, 1806)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek rozsiedlony w zachodniej i środkowej Europie, znany również z Wysp Brytyjskich, Danii, południowych prowincji Szwecji i Finlandii oraz z Siedmiogrodu. W Polsce spotykany rzadko i sporadycznie, przy tym wzmianki z kilku krain opierają się na znaleziskach sprzed przeszło stu laty, wobec czego wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Gatunek charakterystyczny dla podmokłych łąk, torfowisk, wilgotnych lasów, zwłaszcza olszyn, wysięków wód źródlanych. Znajdowany pod wilgotnym, opadłym listowiem, wśród mchów, zwłaszcza z rodzaju Sphagnum Ehrh., w gnijących grzybach i pod napływkami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1910); Nizina Mazowiecka (Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1923, Szujecki 1968, Szujecki 1971); Dolny Śląsk (Letzner 1886, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1918); Górny Śląsk: Bytom (Polentz 1935); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Skały Panieńskie (Walles 1936); Wyżyna Lubelska: Żdżanne woj. Chełm (Wańkowicz 1878); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Kolbe W. 1892, Kolbe W. 1907); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872); Beskid Zachodni: okolice Cieszyna (Wanka 1927); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Horion 1965); «Prusy» (Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1923, Horion 1965); «Śląsk» (Kraatz 1857, Kuhnt 1912)

Uwagi:
«Śląsk»: — terra typica! dla Quedius modestus Kraatz.