Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mycetoporus punctus (Gyllenhal, 1810)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek holarktyczny, w Europie rozprzestrzeniony od Wysp Brytyjskich i północnej Fennoskandii przez środkową część kontynentu aż do Pirenejów, środkowych Włoch, Bośni i Hercegowiny. W Polsce znany z Mazur i nielicznych stanowisk w południowej części kraju. Występuje na terenach leśnych i wrzosowiskach pod płatami mchów, opadłym listowiem i gnijącymi gałęziami, w ściółce i w murszejących, przegrzybiałych pniach i pniakach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Bielsko woj. Słupsk (Szujecki A.*); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1966); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Nizina Mazowiecka: Ostrów Mazowiecka (Szujecki 1971); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1902, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1909, Kolbe W. 1928); Wzgórza Trzebnickie: Topolno woj. Wrocław (Gerhardt 1898); Górny Śląsk (Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Lgocki 1908, Polentz 1936e); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Mogilany (Kotula 1873), Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1907, Kolbe W. 1928); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886, Luze 1901b, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1928, Scholz R. 1928e); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1920, Wanka 1927); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Reitter 1870, Kolbe W. 1892, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Sudety» (Horion 1967); «Beskidy» (Gerhardt 1907, Reitter 1909, Scholz R. 1928e); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)