Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mycetoporus splendidus (Gravenhorst, 1806)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek palearktyczny, występujący w Europie aż do jej krańców północnych. Wykazywany jako najczęściej występujący gatunek omawianego rodzaju. W Polsce prawdopodobnie występuje na całym obszarze, ale nie znany jeszcze z wielu krain. Zasiedla zarówno tereny nizinne, jak i górzyste, docierając do górnej granicy lasu. Gatunek ubikwistyczny na glebach wilgotnych w lasach, na wrzosowiskach i pobrzeżach wód. Znajdowany pod opadłym listowiem, płatami mchów, kamieniami, napływkami i wśród rozkładających się szczątków roślinnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916), Jastrzębia Góra (Szujecki A.*); Pojezierze Pomorskie (Szujecki A.*); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1966, Szujecki 1967); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Arnold 1936, Błażejewska 1960); Nizina Mazowiecka (Szujecki 1968, Szujecki 1971, Szujecki 1976b); Podlasie: okolice Bielska Podlaskiego (Szujecki A.*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1910, Goos M. 1973); Górny Śląsk (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Polentz 1936e, Polentz 1938); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1874, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Kolumna koło Łasku (Eichler W. 1929); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Rottenberg 1868, Letzner 1871, Letzner 1886, Nowicki M. 1873, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1857); «Śląsk» (Letzner 1847, Kolbe W. 1892, Gerhardt 1899d, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)