Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lordithon (Lordithon) bicolor (Gravenhorst, 1806)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek o słabo poznanym rozmieszczeniu, wykazywany ze środkowej Europy, wschodniej Syberii, Japonii i Korei. Wszędzie bardzo rzadko spotykany. Na podstawie dawnych, liczniejszych wzmianek o występowaniu w lasach górskich można sądzić, że obecnie wyginął na niektórych obszarach. W Polsce znany tylko z jednej krainy, od przeszło 50 lat nie znajdowany. Ogólnikowe dane ze Śląska odnoszą się do stanowisk leżących w Czechosłowacji. Wzmianki o występowaniu w Polsce, bez podania dokładnych miejsc znalezienia, oparte były prawdopodobnie o dawne ogólnikowe, niesprawdzone dane o występowaniu w Galicji i na Śląsku. Zasiedlenie naszego kraju przez omawiany gatunek wymaga potwierdzenia udokumentowanymi materiałami. Warunki ekologiczne słabo zbadane, znajdowany w grzybach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Sudety Wschodnie: Nysa Kłodzka (Pax 1921); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Walles 1936b); «Śląsk» (Leder 1872, Seidlitz 1889, Jakobson 1909, Kuhnt 1912); «Galicja» (Jakobson 1909)