Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lordithon (Lordithon) trimaculatus (Paykull, 1800)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek rozmieszczony w północnej i środkowej Europie, w Fennoskandii sięgający do skrajnych krańców północnych, wykazywany nadto z Kaukazu, Zakaukazia i Syberii. Uważany za gatunek borealno-górski i relikt lasów pierwotnych. W Polsce notowany zaledwie z kilku stanowisk. Znajdowany przeważnie wśród mchów i w gnijących grzybach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Legnica (Letzner 1886); Wzgórza Trzebnickie: koło Międzyborza (Letzner 1886, Gerhardt 1910); Sudety Zachodnie: Wambierzyce (Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Porąbka koło Bielska Białej (Wachtl 1870); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1944); «Prusy» (Lentz 1856, Lentz 1879); «Śląsk» (Weigel 1806, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Horion 1944)