Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tachyporus abdominalis (Fabricius, 1871b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek wschodnioeuropejski i syberyjski, w Fennoskandii przekraczający daleko poza koło podbiegunowe, a na zachód docierający do Renu i Włoch, notowany również z Mongolii. W Polsce prócz wyższych partii górskich prawdopodobnie występuje w całym kraju, lecz brak jeszcze udokumentowanych danych z wielu krain. Gatunek wilgociolubny, zasiedlający doliny rzeczne, lasy łęgowe i gleby piaszczyste na pobrzeżach wód. Znajdowany w detrytusie, pod opadłym listowiem i innymi rozkładającymi się szczątkami roślinnymi oraz przy podstawie wierzb i topól.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie (Lentz 1871, Lentz 1879, Żurańska 1962, Żurańska 1962b, Szujecki 1966, Horion 1967); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1886, Myrdzik 1933, Arnold 1936); Nizina Mazowiecka: Ostrów Mazowiecka (Szujecki A.*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1898, Gerhardt 1910, Polentz 1940); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Müller 1895); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Rybaki (Kotula 1873), Częstochowa-Zacisze (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: okolice Miechowa (Kulczyński W. 1873); Roztocze: Grele i Pasieki woj. Zamość (Tenenbaum 1918); Sudety Zachodnie: Wleń (Gerhardt 1887); Beskid Zachodni (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1880, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Wanka 1927, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Dommer 1850, Zebe G. 1852, Lentz 1856, Lentz 1857, Schilsky 1888); «Śląsk» (Letzner 1847, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)

Uwagi:
«Prusy»: — terra typica! dla Tachinus nitens Lentz