Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tachinus (Tachinus) marginatus (Fabricius, 1792b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Szeroko rozprzestrzeniony gatunek północnopalearktyczny, w Europie znany głównie ze środkowej i północnej części, gdzie sięga do koła podbiegunowego. W Polsce spotykany sporadycznie i dość rzadko zarówno na niżu, jak i w górach. Znajdowany w lasach pod gnijącymi grzybami, padliną i opadłym listowiem, niekiedy w napływkach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Horion 1967); Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Kraatz 1857, Redtenbacher L. 1858, Gutfleisch 1859, Bach 1860, Horion 1967); Pojezierze Mazurskie (Lentz 1857, Lentz 1879, Horion 1967); Nizina Mazowiecka (Szujecki 1963, Szujecki 1968); Dolny Śląsk: Karczowice woj. Opole (Gerhardt 1908, Gerhardt 1908f, Gerhardt 1910), Tarnowiec woj. Opole (Kolbe W. 1931), Środa Śląska (Polentz 1932); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Rybiński 1903, Lgocki 1908, Horion 1967); Wyżyna Lubelska: Puławy (Jacentkovskij 1912); Roztocze: Panasówka i Ulów woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Pfeil 1866); Sudety Wschodnie: Śnieżnik Kłodzki (Joseph 1868, Joseph 1869); Beskid Zachodni: Żegiestów woj. Nowy Sącz (Walles 1936), Rabka woj. Nowy Sącz (Walles 1936); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Tatry (Bernhauer i Schubert 1916); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Reitter 1909, Horion 1951, Szujecki 1963); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Reitter 1909, Horion 1951); «Śląsk» (Weigel 1806, Kuhnt 1912, Horion 1951, Szujecki 1963); «Galicja» (Jakobson 1909); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)