Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gyrophaena (Agaricophaena) boleti (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek zamieszkujący głównie północną i środkową Europę, na południe docierający do północnych Włoch, Jugosławii i Rumunii, wykazywany również z Kaukazu i wschodniej Syberii. Na ogół uważany za gatunek borealno-górski, w Fennoskandii docierający do skrajnych prowincji północnych. W Polsce znany z pojedynczych stanowisk, tylko w Sudetach i Beskidach liczniej poławiany. Występuje na drzewach iglastych i liściastych w hubach wielu gatunków z rodzaju żagiew — Polyporus (Mich.) Fr., hubiak — Fomes Fr., wrośniak — Trametes (L.) Fr. i gmatwek — Daedalea (Pers.) Fr.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1967), Puszcza Borecka (Szujecki A.*); Puszcza Białowieska: Białowieża (Roubal 1910b, Szujecki A.*); Dolny Śląsk: Wrocław (Gerhardt 1910); Wyżyna Małopolska: Suchedniów woj. Kielce (Jacentkovskij 1912); Góry Świętokrzyskie (Szujecki A.*); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1895c, Gerhardt 1900, Gerhardt 1901, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1852, Bach 1860); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Wachtl 1870, Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: Zarzecze (Łomnicki M.A. 1886), okolice Przemyśla (Trella 1930b); Pieniny (Szujecki A.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913); Polska Południowa (Horion 1967); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty Wschodnie» (Miller 1868)