Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cyphea curtula (Erichson, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek o zwartym zasięgu ograniczonym do środkowej części Europy. Znany ponadto z nielicznych stanowisk w południowej Fennoskandii, we Francji i Belgii. W Polsce chrząszcz nadzwyczaj rzadki, znany dotychczas tylko z trzech krain południowych i Gór Świętokrzyskich. Spotykany pod zmurszałą korą, głównie drzew liściastych. Występuje zwłaszcza na powalonych pniach jaworu, grabu, dębu, jesionu, osiki i topoli, również w chodnikach larw chrząszczy Cerambyx cerdo L., Xylotrechus rusticus (L.), Saperda perforata (Pall.), Trypophloeus sp., w chodniku gąsienicy motyla Cossus cossus L. Znaleziony także pod korą jodły w żerowisku kornika Cryphalus abietis (Ratz.).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Scholz R. 1934aa); Górny Śląsk: Zabrze (Riehn 1913, Horion 1967); Góry Świętokrzyskie (Szujecki A.*); Beskid Wschodni: Turnica koło Przemyśla (Trella 1930b, Trella 1938, Horion 1967); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951); «Śląsk» (Reitter 1909, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951)