Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Homalota plana (Gyllenhal, 1810)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek północnopalearktyczny, w Europie rozprzestrzeniony od najdalszych krańców północnych przez całą środkową część kontynentu aż do Francji, północnych Włoch, Bośni i Siedmiogrodu. Wykazywany również z Ameryki Północnej. W Polsce prócz wysokich gór występuje prawdopodobnie wszędzie, ale brak jeszcze danych o rozmieszczeniu w wielu krainach. Spotykany przeważnie pod korą drzew liściastych i iglastych (sosna, świerk, modrzew), zaatakowanych przez korniki i kózki.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: nadl. Przerwanki w Puszczy Boreckiej (Okołów 1963), Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1967); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań (Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Szujecki A.*); Dolny Śląsk: Wrocław (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Polentz 1935); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Łomnicki M.A. 1874, Łomnicki M.A. 1886), Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Rogów koło Koluszek (Szujecki A.*); Roztocze: Ulów woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Letzner 1886, Gerhardt 1887, Gerhardt 1898, Gerhardt 1900, Gerhardt 1902, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886); Beskid Zachodni: Cieszyn (Letzner 1886, Gerhardt 1910), Babia Góra (Pawłowski J. i Szujecki 1966, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1967); «Śląsk» (Gerhardt 1889c, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)