Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Euryusa sinuata Erichson, 1837
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek zamieszkujący całą środkową część Europy, na południe sięgający po północne Włochy, Bośnię i Hercegowinę, Siedmiogród i Ukraińską SRR. Notowany ponadto z nielicznych stanowisk we Francji, Holandii, południowych częściach Anglii i Szwecji. Wszędzie, również w Polsce, bardzo rzadko spotykany. Występuje na terenach pagórkowatych i w niższych partiach górskich. Znajdowany w murszu starych, dziuplastych drzew liściastych, pod obluźnioną korą, przy soku wyciekającym z drzew, wśród mchów i opadłego listowia koło starych drzew, w hubach z rodzaju żagiew — Polyporus (Mich.) Fr., często w sąsiedztwie gniazd mrówek Lasius brunneus (Latr.) i L. fuliginosus (Latr.).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Nowa Sól (Gerhardt 1905, Gerhardt 1910); Nizina Mazowiecka (Szujecki 1963, Szujecki 1968, Horion 1967); Dolny Śląsk (Penzig 1876, Letzner 1886, Gerhardt 1906, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1909, Kolbe W. 1921, Polentz 1932); Górny Śląsk: Murcki woj. Katowice (Polentz 1937); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Bielany (Kotula 1872, Kotula 1873); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1921); Sudety Wschodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Cieszyn (Letzner 1871, Wanka 1927); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Nowicki M. 1873b, Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Kolbe W. 1921, Arndt 1924, Horion 1935, Polentz 1936e); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)