Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Falagria (Falagria) thoracica Curtis, 1833
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek zamieszkujący południową, zachodnią i środkową Europę, notowany również z dwu południowych prowincji Szwecji oraz Maroka i Algierii. W Polsce znany tylko z nielicznych stanowisk w południowej części kraju. Zasiedla tereny pagórkowate i górzyste, gdzie dociera do strefy subalpejskiej. Występuje zarówno na glebach suchych, jak i wilgotnych, pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, napływkami, mchem, wśród korzeni traw, niekiedy również w gniazdach mrówek.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Góra (Gerhardt 1908b, Gerhardt 1910); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1887, Gerhardt 1902, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Kelch 1852, Zebe G. 1852, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Krzeszowice (Szujecki 1969); Sudety Zachodnie: Wleń (Gerhardt 1887, Gerhardt 1899, Gerhardt 1910), Janowice Wielkie woj. Jelenia Góra (Gerhardt 1898, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Rytro i Muszyna woj. Nowy Sącz (Szujecki 1969); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Horion 1967); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889, Jakobson 1909); «Prusy Północne» (Horion 1951); «Śląsk» (Reitter 1870, Kuhnt 1912, Horion 1967); «Galicja Zachodnia» (Łomnicki M.A. 1886); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884)