Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ischnopoda (Cathusya) scitula (Erichson, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek rozmieszczony od Wysp Brytyjskich i południowej części Fennoskandii przez całą środkową część Europy aż do środkowej Francji, północno-zachodnich Włoch, Banatu i Siedmiogrodu. W Polsce chrząszcz bardzo rzadki, wykazany tylko z czterech krain, od przeszło 40 lat nie notowany. Zamieszkuje tereny nizinne i pagórkowate oraz górskie doliny rzeczne w niższych położeniach. Występuje przeważnie na piaszczystych, słabo porośniętych pobrzeżach rzek, strumieni, kałuż, niekiedy w miejscach wilgotnych, w dołach po wybranym piasku i żwirze.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: bez stanowiska (Dommer 1850, Lentz 1857); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Saska Kępa (Tenenbaum 1938); Dolny Śląsk (Letzner 1886, Gerhardt 1889c, Gerhardt 1907, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1924); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1932); Polska (Horion 1967); «Prusy» (Zebe G. 1852, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1923, Horion 1951, Horion 1967); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Jakobson 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1923, Horion 1951, Horion 1967)