Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Brachyusa concolor (Erichson, 1839b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek północnopalearktyczny, w Europie rozmieszczony od północnej Fennoskandii i Karelii przez całą środkową część kontynentu aż do północnej i środkowej Francji, Włoch, Rumunii, Ukraińskiej SRR i Kaukazu. W zasięgu rozmieszczenia — w miarę posuwania się na zachód — coraz rzadziej spotykany; najdalej na wschód wysuniętym stanowiskiem jest Barnauł nad Obem w południowo-zachodniej Syberii. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk, przy tym wiele danych opiera się na znaleziskach sprzed przeszło 50, a nawet 100 lat, dlatego też wymagają one potwierdzenia nowymi materiałami. Gatunek wilgociolubny, występujący na piaszczystych, gliniastych i szlamistych pobrzeżach rzek i jezior, w miejscach wilgotnych w dołach po wybranym piasku lub glinie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: brzeg Nogatu (Lentz 1876), Kaczynos koło Malborka (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kostrzyn woj. Gorzów Wielkopolski (Horion 1967); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Bielany, Warszawa-Saska Kępa (Szujecki 1968); Dolny Śląsk (Letzner 1886, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1921, Kolbe W. 1924); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871); Sudety Zachodnie: Wleń (Gerhardt 1893e, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: koło Cieszyna (Wanka 1915); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1967); «Śląsk» (Zebe G. 1852, Jakobson 1909, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Jakobson 1909)