Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Callicerus (Semiris) rigidicornis (Erichson, 1839b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek rozmieszczony od Wysp Brytyjskich przez Francję i Holandię aż do północno-wschodniej Hiszpanii, południowej części środkowej Europy, Jugosławii, Grecji, Turcji i Kaukazu. Z Polski wykazany zaledwie z kilku stanowisk. Zasiedla niższe położenia górskie. Nie obserwowany na terenach nizinnych i w wyższych górach. Występuje zarówno w lasach, jak i na terenach otwartych — przeważnie pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Gerhardt 1897g, Gerhardt 1899b, Gerhardt 1903, Gerhardt 1910, Polentz 1932b, Horion 1967); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Rybiński 1903); Sudety Zachodnie: Wleń (Gerhardt 1888d, Gerhardt 1899b, Gerhardt 1910, Horion 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b, Horion 1967); Bieszczady (Szujecki A.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1951); «Galicja» (Jakobson 1909); «Beskidy» (Reitter 1909, Horion 1967)