Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hydrosmecta delicatula (Sharp, 1869b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek zamieszkujący północną i środkową część Europy, ale wszędzie tylko lokalnie i rzadko obserwowany. Uważany przez niektórych za gatunek borealno-górski. W Polsce znany z pojedynczych stanowisk w południowej części kraju. Spotykany przeważnie pod napływkami na piaszczystych pobrzeżach wód płynących.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: koło Legnicy nad Kaczawą (Letzner 1889b, Gerhardt 1896, Gerhardt 1896c, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Walles 1936); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1915); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b, Trella 1931); Pieniny: Krościenko nad Dunajcem (Tenenbaum 1931); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951)