Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aloconota (Aloconota) cambrica (Wollaston, 1855)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w zachodniej, południowej i środkowej części Europy, notowany ponadto z dwu południowych prowincji Szwecji, z Madery, Kaukazu i Kalifornii. W Polsce znany z nielicznych stanowisk tylko w południowej części kraju. Znajdowany przeważnie nad wodami płynącymi na obszarach górzystych i podgórskich.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: nad Kaczawą koło Legnicy (Letzner 1886, Gerhardt 1910); Sudety Zachodnie (Letzner 1886, Gerhardt 1898, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1913, Pax 1921); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Letzner 1886); Beskid Zachodni (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1910, Wanka 1920); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930c); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Jakobson 1909, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)