Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atheta (Philhygra) gyllenhalii (Thomson, 1856b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek występujący w środkowej i północnej części Europy oraz na Syberii; w Fennoskandii sięga daleko poza koło podbiegunowe. W Polsce znany na ogół z pojedynczych stanowisk, tylko na Śląsku Dolnym był częściej obserwowany, ale od przeszło 40 lat nie wykazywany z żadnej krainy. Występuje na terenach bagiennych zarówno na obszarach nizinnych, jak i w niższych położeniach górskich — pod opadłym listowiem, wśród torfowców z rodzaju Sphagnum Ehrhardt oraz w kępach situ (Juncus L.) i turzycy (Carex L.). Niesłuszne zdaje się stanowisko J. Gerhardta (1903), iż omawiany gatunek nie występuje w okolicy Legnicy, gdyż ten sam autor rejestruje go później (1910) z tego terenu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data: