Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atheta (Philhygra) terminalis (Gravenhorst, 1806)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek rozprzestrzeniony od zachodniej części Afryki Północnej i krajów śródziemnomorskich przez całą środkową część Europy aż do Wysp Brytyjskich i południowych prowincji Fennoskandii, notowany także z Syberii. Wszędzie, również w Polsce, rzadko spotykany, tylko na Śląsku występuje częściej. Znajdowany w miejscach wilgotnych pod opadłym listowiem oraz na podmokłych łąkach wśród mchów i w kępach trawy.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922); Dolny Śląsk (Letzner 1886, Gerhardt 1889c, Gerhardt 1910, Goos M. 1973); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Letzner 1886); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1910, Harnisch 1925); Beskid Zachodni: Strumień koło Cieszyna (Wanka 1920); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Kuhnt 1912); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)