Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atheta (Atheta) hybrida (Sharp, 1869b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek występujący w zachodniej i środkowej części Europy, notowany ponadto z jednej południowej prowincji Szwecji. W Polsce chrząszcz nadzwyczaj rzadko spotykany, wykazany tylko z dwu stanowisk, przy czym występowanie na Śląsku Dolnym winno być potwierdzone nowymi materiałami, brak bowiem w zbiorach okazów dowodowych z tego obszaru (W. Kolbe 1921b). Wymagania ekologiczne nie znane; poławiany wśród opadłych liści.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: okolice Słubic (Neresheimer i Wagner H. 1940); Dolny Śląsk: Sokolniki woj. Wrocław (Letzner 1880, Letzner 1886, Gerhardt 1910); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Jakobson 1909, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913)