Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atheta (Atheta) repanda (Mulsant et Rey, 1873c)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek europejski o słabo poznanym rozmieszczeniu, przez niektórych badaczy uważany bowiem za odmianę Atheta crassicornis (Fabr.); notowany głównie ze środkowej części Europy. W Polsce chrząszcz rzadki i występujący lokalnie — znany tylko z pojedynczych stanowisk w siedmiu krainach. Znajdowany przeważnie w gnijących grzybach, rzadziej na padlinie, pod opadłym listowiem i w nawozie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Bielsko Pomorskie (Szujecki A.*); Dolny Śląsk: Legnica (Gerhardt 1898b, Gerhardt 1898d); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców (Nabagło 1974); Sudety Zachodnie: Góry Wałbrzyskie (Gerhardt 1898b, Gerhardt 1898d); Beskid Zachodni: Babia Góra (Pawłowski J. i Szujecki 1966, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); «Śląsk» (Schilsky 1909, Gerhardt 1910, Łomnicki M.A. 1913)