Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Zyras (Zyras) collaris (Paykull, 1800)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek zamieszkujący całą środkową i północną część Europy (oprócz skrajnych prowincji Fennoskandii), na południe docierający do północno-wschodniej Hiszpanii, Włoch i Jugosławii, notowany również z Algierii i Kaukazu; w miarę posuwania się na zachód i południe areału gatunkowego coraz rzadziej spotykany. Chociaż nie jest jeszcze znany ze wszystkich krain, występuje prawdopodobnie w całej Polsce z wyjątkiem wyższych partii górskich. Zasiedla tereny nizinne i pagórkowate oraz górskie doliny rzeczne. Występuje pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi na wilgotnych, bagnistych glebach, torfowiskach i pobrzeżach wód.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Zebe G. 1852), Bielinek nad Odrą (Griep 1937); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1966); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Dorn 1919, Szulczewski 1922, Skwarra 1929); Nizina Mazowiecka (Szujecki 1968, Szujecki i Perliński 1975); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Schwarz i Letzner 1874, Fein i Haase 1881, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1872, Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Rogów koło Koluszek (Szujecki A.*); Roztocze (Tenenbaum 1918); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1852); Beskid Zachodni (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: Pikulice koło Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Arndt 1924); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909); «Krakowskie» (Łomnicki M.A. 1886); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910)