Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ilyobates nigricollis (Paykull, 1800)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek rozprzestrzeniony prawie w całej Europie z wyjątkiem skrajnych części północnych i południowych. Występuje prawdopodobnie w całej Polsce, ale nie znany jest jeszcze z wielu krain. Zamieszkuje głównie tereny pagórkowate i górzyste, gdzie sięga do górnej granicy lasu. Poławiany wśród mchów, pod opadłym listowiem, w pryzmach kompostowych, niekiedy w gniazdach mrówek Lasius fuliginosus Latr. oraz gatunków z rodzaju Myrmica Latr.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Pfeil 1854, Lentz 1857, Lentz 1879, Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932, Ihssen 1937), Woliński Park Narodowy (Szujecki A.*); Pojezierze Mazurskie (Scholz R. 1931, Barkowski 1933, Neresheimer i Wagner H. 1935, Ihssen 1937, Szujecki 1966); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Dorn 1919, Szulczewski 1922, Kolbe W. 1931); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Natolin (Szujecki 1968), Ostrów Mazowiecka (Szujecki A.*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1901, Gerhardt 1903, Gerhardt 1904, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1927, Kolbe W. 1928, Polentz 1932, Polentz 1937, Polentz 1938, Polentz 1939b); Górny Śląsk (Kelch 1846, Zebe G. 1852, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1931, Polentz 1936e, Polentz 1937); Roztocze: Podlesie i Sabaudia woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie: Świerzawa woj. Jelenia Góra (Benick 1935); Sudety Wschodnie: Śnieżnik Kłodzki (Polentz 1943, Polentz 1949, Horion 1967); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1915), Babia Góra (Pawłowski J. i Szujecki 1966, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Walles 1936, Horion 1967); «Pomorze» (Horion 1967); «Prusy» (Zebe G. 1852, Horion 1967); «Prusy Wschodnie» (Horion 1967); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Polentz 1939f); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Dolina Odry» (Reitter 1870)