Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ocalea rivularis Miller, 1852
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek znany głównie z południowej i środkowej części Europy, ponadto notowany z Kaukazu, Danii i pojedynczych południowych prowincji Szwecji i Finlandii. Rozmieszczenie słabo poznane, gdyż trudny do odróżnienia od Ocalea picata (Stephens). Z Polski wykazany zaledwie z pięciu południowych krain — niedawno znaleziony w Bieszczadach. Zamieszkuje głównie tereny pagórkowate i górzyste, gdzie sięga do strefy subalpejskiej; na terenach nizinnych bardzo rzadko i sporadycznie spotykany. Kusak wilgociolubny, występujący w strefie rozprysku wody, w sąsiedztwie wysięków i źródeł oraz brzegów potoków, strumieni i rzek.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Gerhardt 1890, Gerhardt 1890c, Gerhardt 1903, Gerhardt 1907, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1909); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1890, Gerhardt 1890c, Gerhardt 1898, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1892, Kolbe W. 1913, Pax 1921); Sudety Wschodnie (Gerhardt 1905, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1924); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Tatry: dolina Strążyska (Tenenbaum 1931); «Śląsk» (Gerhardt 1891e, Gerhardt 1902, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913)