Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Euryalea decumana (Erichson, 1839b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek zachodnioeuropejski, rzadko i lokalnie występujący w Holandii Belgii, Francji, Hiszpanii i środkowych Włoszech. Nie wiadomo na jakiej podstawie ogólnikowo wykazany ze Śląska przez J. Schilsky'ego; na podstawie tej wzmianki kilkakrotnie później podawany przez innych autorów. Z uwagi na rozmieszczenie ogólne, dane te są niewiarygodne.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.