Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oxypoda (Deropoda) riparia Fairmaire, 1859b
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek zamieszkujący południową, zachodnią i środkową część Europy. W Polsce notowany tylko z czterech krain południowych, przy czym uwaga J. Gerhardta (1895c) o niewystępowaniu omawianego gatunku w Legnicy jest błędna, gdyż w zbiorach znajdują się okazy dowodowe z tego stanowiska (Horion 1967). Znajdowany przeważnie na terenach leśnych pod zmurszałą korą, w próchnie drzew, pod opadłym listowiem, wiązkami chrustu świerkowego, w gnijących grzybach i wśród mchów, niekiedy również w dołach po wybranym piasku lub glinie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1895c, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1907, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1909, Horion 1967); Sudety Zachodnie: Wleń koło Wałbrzycha (Gerhardt 1900b); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1915); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951)