Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Adalia decempunctata (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek palearktyczny, rozsiedlony w prawie całej Europie prócz skrajnych obszarów północnych. W Polsce występuje pospolicie od Bałtyku aż po Tatry. Zasiedla tereny nizinne i górzyste do wysokości około 1500 m n.p.m. Występuje w zaroślach i lasach liściastych, na wyrębach i polanach śródleśnych, w parkach i na drzewach przydrożnych. Zimuje w ściółce pod opadłym listowiem.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Labler 1921, Dreyfeldt 1933, Bartoszyński 1937, Kleine 1940, Pawłowski J. 1966, Kaczmarek S. 1973b, Kaczmarek S. 1973c, Luterek 1980); Pojezierze Pomorskie (Kniephof 1913, Zumpt 1931, Engel 1938, Bielawski 1959); Pojezierze Mazurskie: Wąbrzeźno (Albien 1905, Bielawski 1959); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Albien 1905, Schumann 1907, Kessler 1908, Koerth 1916b, Lüllwitz 1916, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Bielawski 1959, Obarski 1960b, Obarski 1961b, Bogucka-Kaster 1971); Nizina Mazowiecka (Tenenbaum 1923, Tenenbaum 1938, Obarski 1960b, Bielawski 1961, Wiąckowski i Wiąckowska 1968, Czechowska i Bielawski 1981); Dolny Śląsk (Schneider W.G. 1881, Polentz 1939b); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Lgocki 1908, Obarski 1961b, Stebnicka 1972, Chłodny 1977b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1866, Jabłoński 1869, Lgocki 1908, Haber 1957, Stebnicka 1972, Chłodny 1977b); Wyżyna Małopolska (Kulczyński W. 1873, Lgocki 1908, Varendorff 1917b); Wyżyna Lubelska: Puławy-Kępa (Ruszkowski A. 1961); Roztocze (Nowicki M. 1870, Tenenbaum 1913, Pruszyński i in. 1978); Nizina Sandomierska (Schaitter 1870, Łomnicki M.A. 1904, Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Letzner 1870); Sudety Wschodnie: góra Biskupia Kopa (Kelch 1846); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Kotula 1874, Wanka 1917b, Wanka 1927, Pawłowski J. 1964, Pawłowski J. 1967, Niemczyk 1967, Stebnicka 1972); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c, Trella 1930c, Trella 1930d, Trella 1936); Bieszczady (Bielawski 1971, Pisarski 1971); Pieniny (Bielawski 1978); Tatry (Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1868, Nowicki M. 1873); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Bielawski 1959); «Prusy» (Illiger 1798, Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879); «Śląsk» (Weigel 1806, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Gerhardt 1910c, Kolbe W. 1894, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki 1901); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873)

Uwagi:
Beskid Zachodni: Cieszyn - locus typicus! dla Coccinella decempunctata ab. ancora Wanka
Dolny Śląsk: Wrocław - locus typicus! dla Coccinella decempunctata var. silesiaca W. G. Schneider i var. thoracica W. G. Schneider