Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aleochara (Rheochara) spadicea (Erichson, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek rozmieszczony od Francji przez środkową część Europy aż do Kaukazu, na północ docierający do południowych prowincji Norwegii i Finlandii oraz środkowej Szwecji, a na południe do północnych Włoch. W Polsce notowany rzadko, znany tylko z południowej i zachodniej części kraju. Zasiedla tereny nizinne i niższe położenia górskie. Kusak o bardzo charakterystycznym wyglądzie, dzięki wydłużonym członom czułków i nóg. Żyje w gniazdach kretów i myszy, spotykany również w ich sąsiedztwie pod opadłym listowiem, rzadziej znajdowany w gniazdach os i trzmieli. Najliczniej obserwowany w miesiącach zimowych — od listopada do lutego.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: koło Poznania (Dorn 1919); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1887, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1906, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1919, Scholz R. i Hinke 1919, Polentz 1929l, Polentz 1936f); Górny Śląsk (Kolbe W. 1927, Scholz R. 1935, Polentz 1936f); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1917b); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1967); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909); «Śląsk» (Schilsky 1888, Gerhardt 1898, Kuhnt 1912, Arndt 1924, Koch K. 1960); «Hrabstwo Kłodzkie» (Polentz 1936f)