Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aleochara (Ceranota) ruficornis Gravenhorst, 1802
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek występujący w zachodniej i środkowej części Europy, poza tym notowany z jednej południowej prowincji Finlandii. W Polsce znany tylko z południowej i zachodniej części kraju, przy czym w poszczególnych krainach notowany przeważnie z pojedynczych stanowisk. Zamieszkuje obszary nizinne, niższe położenia podgórskie i górskie doliny rzeczne, występując zarówno na terenach otwartych, jak i lesistych. Spotykany na łąkach, polach, w ogrodach w pryzmach kompostowych, w nawozie, pod wypielonym zielskiem, także wśród gnijących resztek siana i słomy w stodołach, szopach i stogach. W dolinach rzecznych znajdowany pod napływkami; w lasach — wśród mchów i opadłych liści; w dołach po wybranym piasku lub wapieniu — pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1908b, Gerhardt 1910, Dorn 1919); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1898, Gerhardt 1902, Gerhardt 1910, Scholz R. i Hinke 1919, Kolbe W. 1931); Górny Śląsk (Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Nowotny i Polentz 1933, Polentz 1936e, Polentz 1943); Wyżyna Małopolska: okolice Miechowa (Kinelski i Szujecki 1959); Sudety Zachodnie: Brachów woj. Legnica (Gerhardt 1910), Zagórze Śląskie woj. Wałbrzych (Polentz 1942); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1852); Beskid Zachodni: Cieszyn (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Wanka 1927); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913); Polska Południowa (Horion 1967); «Prusy» (Lentz 1856); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910)

Uwagi:
«Prusy»: — terra typica! dla Aleochara fuscata Lentz