Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aleochara (Emplenota) grisea Kraatz, 1856c
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Europejski gatunek słonolubny, rozprzestrzeniony na wybrzeżach zachodniej części Morza Śródziemnego, Atlantyku i Morza Północnego oraz na południowym wybrzeżu Bałtyku aż do Królewca: w związku z coraz mniejszym zasoleniem wody, w miarę posuwania się na wschód coraz rzadziej spotykany. W Polsce znany tylko z dwóch stanowisk nadmorskich. Z uwagi na wymagania środowiskowe, wzmianki o występowaniu w Karkonoszach są niewiarygodne, tym bardziej, że nie został uwzględniony w spisie chrząszczy śląskich (Gerhardt 1910). Występuje pod gnijącymi morszczynami i innymi rozkładającymi się resztkami roślinnymi, jak słoma, siano i liście, rzadziej pod martwymi ptakami, rybami i małżami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk, Sopot (Horion 1967, Kraatz 1876, Ganglbauer 1895, Reitter 1909, Bartoszyński 1937, Horion 1967); «Prusy Wschodnie» (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Schilsky 1888); «Śląsk»: Karkonosze (Letzner 1879e, Letzner 1886)

Uwagi:
«Śląsk»: Stanowisko wątpliwe