Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow subspecies: Dermestes (Dermestinus) gyllenhalii helmi Reitter, 1889f
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Podgatunek zasiedlający południowe wybrzeża Bałtyku od Danii aż do Mierzei Kurońskiej. W Polsce jest znany z Mierzei Wiślanej, znad Zalewu Wiślanego, z Gdyni i Koszalina; z uwagi na wymagania środowiskowe wzmianki o występowaniu w Poznaniu są niewiarygodne. Występuje na nadmorskich terenach piaszczystych, gdzie żeruje na trupach zwierząt morskich wyrzucanych na brzeg z morszczynami i glonami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Ganglbauer 1904, Reitter 1911, Bercio 1928, Horion 1935, Horion 1955, Mroczkowski 1975); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań (Reitter 1911, Schulz C. 1923); Polska (Mroczkowski 1968); «Pomorze» (Mroczkowski 1954); «Prusy Zachodnie» (Schilsky 1909)

Uwagi:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Stanowisko wątpliwe