Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Globicornis (Hadrotoma) corticalis (Eichhoff, 1863)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek rozmieszczony niemal w całej Europie z wyjątkiem obszaru północnego, notowany ponadto z północno-zachodniej części Kazachskiej SRR. W Polsce chrząszcz rzadko i sporadycznie spotykany, wykazywany z rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Bionomia jest poznana niedostatecznie. Larwy żerują na martwych owadach, obserwowano także atakowanie i uszkodzenie poczwarki pałczenia — Pseudoclavellaria amerinae L. (Kapuściński 1934). Przepoczwarczenie ma miejsce pod koniec lata lub na początku jesieni, a wylęgnięte imago zimuje, nie opuszczając ostatniej wylinki larwalnej. Postacie dojrzałe znajdowano w próchnie starych drzew, pod odstającą korą oraz na kwiatach rozmaitych roślin, gdzie odżywiają się nektarem i pyłkiem oraz niekiedy kopulują.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 11 Pobrzeże Bałtyku Koszalin Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916
KFP 11 Pobrzeże Bałtyku Zaleskie woj. Słupsk Lüllwitz 1916, Horion 1955
KFP 11 Pojezierze Pomorskie Szczecin, Miechucin koło Kartuz Mroczkowski M.*
KFP 11 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Słubice Horion 1955
KFP 11 Nizina Mazowiecka Mroczkowski 1954b, Mroczkowski 1955b
KFP 11 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1888, Leder 1872, Gerhardt 1910
KFP 11 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków Mroczkowski M.*
KFP 11 Roztocze Florianka woj. Zamość Mroczkowski M.*
KFP 11 Sudety Zachodnie Letzner 1888, Gerhardt 1910
KFP 11 Sudety Wschodnie Stronie Śląskie Kolbe W. 1921b
KFP 11 Beskid Wschodni Przemyśl-Bodnarówka Trella 1928
KFP 11 Polska Mroczkowski 1954, Mroczkowski 1975, Horion 1955
KFP 11 «Śląsk» Seidlitz 1888, Kuhnt 1912, Jakobson 1913, Łomnicki M.A. 1913