Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stegobium paniceum (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek kosmopolityczny, rozprzestrzeniony niemal na całej kuli ziemskiej, zamieszkujący całą Europę z wyjątkiem północnej części Fennoskandii. W północnej i środkowej części kontynentu europejskiego występuje tylko synantropijnie. W Polsce chrząszcz bardzo pospolity, spotykany na całym obszarze w pomieszczeniach użytkowanych przez człowieka. Generacja jednoroczna w strefie umiarkowanej (przy przeciętnej temperaturze +17° rozwój trwa koło 200 dni), w strefie subtropikalnej i tropikalnej mogą występować dwa-trzy pokolenia w roku. Samica składa około 100 jaj w ciągu trzech tygodni. Jest szkodnikiem zapasów magazynowych. Larwy żerują w suchym pieczywie, przetworach zbożowych, przyprawach korzennych i materiałach aptecznych. Wyrządza niekiedy poważne szkody w zaniedbanych zbiorach entomologicznych oraz w zielnikach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Leska 1962, Kamiński 1968, Kamiński 1972, Kamiński i Buderacka-Niechwiejczyk 1972); Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Kleine 1918, Kamiński 1972); Pojezierze Mazurskie (Wengris 1962); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1889, Kéler 1927, Ruszkowski J.W. 1933, Ruszkowski J.W. 1935c, Kuntze R. 1936, Arnold 1938); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Adamczewski 1949); Podlasie: Małaszewice (Kamiński 1972); Dolny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1889, Scholz R. 1927d, Frenzel 1936, Polentz 1936e); Wzgórza Trzebnickie: Trzebnica (Letzner 1871, Letzner 1889); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1889, Nowotny i Polentz 1933, Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Nowicki M. 1873b, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Kamiński 1968); Wyżyna Małopolska (Ruszkowski J.W. 1935c, Kuntze R. 1936, Wiąckowski 1957b); Wyżyna Lubelska: Lublin (Kamiński 1968), Chełm (Kamiński 1972); Roztocze: Panasówka woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Letzner 1871, Letzner 1889); Beskid Zachodni: Cieszyn (Letzner 1889); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925b); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Dominik 1955); «Prusy» (Kugelann 1792, Illiger 1798, Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879); «Śląsk» (Weigel 1806, Endler i Scholz 1819, Reitter 1870, Kuhnt 1912, Polentz 1932); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)