Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gastrallus laevigatus (Olivier, 1790)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek europejski, występujący głównie w krajach śródziemnomorskich, docierający na północ do środkowej Francji, Belgii, Holandii i południowych obszarów Europy Środkowej. W Polsce wykazywany przeważnie z pojedynczych stanowisk w czterech tylko krainach. Wzmianka J. Gerhardta (1895b), jakoby omawiany gatunek nie występował w Legnicy (Letzner 1889), jest niesłuszna, gdyż później (1898, 1910) ten sam autor wykazał go z Dunina koło Legnicy. Występowanie w polskich Beskidach Wschodnich winno być potwierdzone nowymi materiałami, gdyż dane o zasiedleniu okolic Przemyśla (Dominik 1955, Horion 1961) opierały się na wzmiance T. Trelli (1936), odnoszącej się jednak do terenu leżącego obecnie w Ukraińskiej SRR (Byków, Szechynie). Występuje na terenach nizinnych i pagórkowatych. Rozwija się w korze starych buków, dębów i wiązów; postacie dojrzałe wyhodowano również z jemioły pospolitej — Viscum album L. Chrząszcze ukazują się w czerwcu i są znajdowano do sierpnia.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Horion 1961); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1898, Gerhardt 1910, Horion 1961); Górny Śląsk: Łubowice (Reitter 1870, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Cieszyn (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Lentz 1879); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1874, Łomnicki M.A. 1884)