Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Xyletinus ater (Creutzer in Panzer, 1796b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek rozprzestrzeniony od Anglii i południowych prowincji Fennoskandii oraz Karelii przez całą Europę Środkową aż do północno-wschodniej Hiszpanii, środkowych Włoch, Bułgarii i południowego obszaru europejskiej części ZSRR. W Polsce wykazany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Bionomia i wymagania środowiskowe są słabo poznane; niektórzy autorzy przypuszczają, że larwa żyje w zmurszałym drewnie starych dębów, ale w Szwecji omawiany gatunek występuje również poza zasięgiem tego drzewa. Postacie dojrzałe poławiano na suchych gałęziach dębów oraz pod nimi w ściółce i na niskiej roślinności; notowano je również z buków i sosen.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1857, Lentz 1879, Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932); Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Bach 1852); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Gerhardt 1908b, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1889, Fein i Haase 1881, Gerhardt 1890, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1907, Gerhardt 1908b, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Racibórz (Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1889); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1890, Gerhardt 1898, Gerhardt 1902, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Cieszyn (Letzner 1871); Beskid Wschodni: Brylińce koło Przemyśla (Trella 1925b), okolice Przemyśla (Dominik 1955); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1961); «Prusy» (Zebe G. 1853); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)