Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Niptus hololeucus (Faldermann, 1835)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek, pochodzący ze wschodniej części Azji, został zawleczony do Ameryki Północnej i Południowej oraz do Europy, gdzie zadomowił się w osiedlach ludzkich, docierając do najdalszych północnych krańców kontynentu. W Polsce był rzadko i sporadycznie znajdowany i jest znany przeważnie z pojedynczych stanowisk w poszczególnych krainach. Larwy żerują w suchych produktach żywnościowych pochodzenia roślinnego, na przykład w mące, płatkach owsianych, ryżu, chlebie i odpadkach zbożowych; były notowane również jako szkodniki materiałów tekstylnych, zwłaszcza zawierających wełnę. Rozwój larwalny przebiega zwykle w ciągu około 130 dni i dlatego mogą niekiedy występować dwa pokolenia rocznie. Przepoczwarczenie w materiałach sypkich następuje w kokonie, uprzednio sporządzonym przez larwę, natomiast w komorach poczwarkowych wywierconych w drewnie brak jest kokonu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Helm 1896, Speiser 1908b, Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Wejherowo (Lentz 1879, Speiser 1908b), Szczecin (Kamiński 1972); Pojezierze Mazurskie (Wengris 1962); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Koerth 1917, Szulczewski 1922, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Arnold 1938, Górny 1968); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Saska Kępa (Mroczkowski M.*); Dolny Śląsk (Letzner 1877b, Letzner 1889, Wilke O.A. 1892, Gerhardt 1910, Dittrich 1912, Pax 1921, Scholz R. 1927d, Scholz R. 1929c, Pohl 1928, David 1929, Kolbe W. 1931, Herr 1932); Górny Śląsk: Dąbrowa Górnicza (Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Częstochowa (Lgocki 1908); Roztocze: Obrocz woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie: Wałbrzych (Schneider W.G. 1884b, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Herr 1932, Scholz R. 1933); Sudety Wschodnie (Hedwig 1937, Polentz 1937); Beskid Zachodni: Babia Góra (Pawłowski J. 1964, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Zacher 1928); «Prusy Zachodnie» (Seidlitz 1891, Zacher 1928); «Prusy Wschodnie» (Zacher 1928); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Pax 1916, Pax 1930, Zacher 1928); «gubernia piotrkowska» (Jakobson 1913)