Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ptinus (Gynopterus) sexpunctatus Panzer, 1789
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek rozprzestrzeniony od południowej części Europy aż do Anglii, południowych prowincji Fennoskandii i Karelskiej ASRR, notowany także z Kaukazu. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w trzech tylko krainach, ostatni raz notowany przed 50 laty. Uważany za relikt lasów pierwotnych; znajdowany głównie w zmurszałych starych drzewach liściastych, zwłaszcza dębów, pod odstającą korą, wśród mchów na pniach, w chodnikach larw kozioroga dębosza (Cerambyx cerdo L.) oraz w opuszczonych gniazdach pszczół.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Letzner 1889, Gerhardt 1898, Gerhardt 1910, Polentz 1932); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853); Beskid Zachodni: Cieszyn (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1961); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910)