Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lyctus pubescens Panzer, 1793
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek obejmujący zasięgiem kraje Europy południowej i środkowej, wykazywany również z Kaukazu i Azji Mniejszej. W Polsce znany z nielicznych stanowisk i niewielu krain. Występuje na dębach rosnących głównie na wilgotnych, zacienionych stanowiskach. Postacie dojrzałe ukazują się w maju. Prowadzą skryty sposób życia, kryjąc się za dnia w szczelinach drewna i chodnikach wyjściowych chrząszczy, a aktywność wykazują dopiero w godzinach popołudniowych. Są niekiedy spotykane na świeżo okorowanych albo zranionych drzewach. Larwy żerują w wilgotnym, jeszcze miękkim bielu, zwłaszcza powalonych dębów; notowano je również z okorowanych wierzb i z korzeni robinii.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Braniewo (Lentz 1857); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Bałazy i in. 1974); Nizina Mazowiecka: Warszawa, Świdry Wielkie koło Otwocka (Burakowski B.*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Horion 1961); Wzgórza Trzebnickie: Topolice woj. Wrocław (Gerhardt 1898); Górny Śląsk (Kelch 1852, Zebe G. 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Lgocki 1908); Sudety Zachodnie: góra Górzec (Letzner 1871); Beskid Zachodni (Reitter 1870, Wachtl 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Wanka 1927); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Dominik 1955b, Dominik 1957); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)