Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Opilo mollis (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek kosmopolityczny, rozwleczony z drewnem niemal po całym świecie, w Europie rozprzestrzeniony prawie wszędzie na lesistych terenach nizinnych i w niższych położeniach górskich. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze, brak jednak jeszcze udokumentowanych danych z wielu krain. Zasiedla głównie stare drewno różnych drzew, gdzie występuje pod obluźnioną korą, w chodnikach larw chrząszczy podkorowych i drewnożernych; notowany również z drwalni, składów drewna i pomieszczeń mieszkalnych. Larwy i postacie dojrzałe są bardzo drapieżne, napadają na larwy i poczwarki kołatków, miazgowców i ryjkowców.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 11 Pobrzeże Bałtyku Lentz 1879, Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932
KFP 11 Pobrzeże Bałtyku Rokitnica koło Pruszcza Gdańskiego Burakowski B.*
KFP 11 Pojezierze Pomorskie Wieliszewo woj. Słupsk Kniephof 1913, Hubenthal 1916d
KFP 11 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Tumm 1904, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Bogucki 1974
KFP 11 Dolny Śląsk Węgliniec Letzner 1889
KFP 11 Dolny Śląsk Wołów, Krzeczyn Wielki koło Lubina Burakowski B.*
KFP 11 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856
KFP 11 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków Jabłoński 1869
KFP 11 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Częstochowa Lgocki 1908
KFP 11 Wyżyna Lubelska Kazimierz nad Wisłą Jakobson 1904
KFP 11 Roztocze Ulów woj. Zamość Tenenbaum 1913
KFP 11 Nizina Sandomierska Leżajsk Jabłoński 1869
KFP 11 Nizina Sandomierska okolice Rzeszowa Schaitter 1870
KFP 11 Sudety Zachodnie Maciejowice koło Jeleniej Góry Burakowski B.*
KFP 11 Sudety Wschodnie Kłodzko Zebe G. 1852
KFP 11 Beskid Zachodni Cieszyn Letzner 1889
KFP 11 Beskid Zachodni Wadowice Winkler J.R. 1951
KFP 11 Beskid Zachodni Poręba Wielka koło Limanowej, Rytro Burakowski B.*
KFP 11 Beskid Wschodni Bakończyce koło Przemyśla Trella 1925b
KFP 11 Polska Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Mazur S. 1975
KFP 11 «Pomorze» Mazur S. 1973
KFP 11 «Prusy» Illiger 1798, Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1861
KFP 11 «Śląsk» Weigel 1806, Letzner 1871, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912
KFP 11 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 11 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 11 «Gubernia lubelska» Jakobson 1911
KFP 11 «Gubernia piotrkowska» Jakobson 1911