Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Enicopus pilosus (Scopoli, 1763)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek występujący w południowej Europie oraz w południowo-wschodniej części Europy Środkowej, wykazywany też z Kaukazu, Azji Mniejszej, Iranu i południowo-zachodniej części Syberii. W Polsce należy go zaliczyć do wielkich rzadkości, gdyż był notowany tylko ogólnikowo ze Śląska Górnego, Galicji i Karpat, oraz z kilku stanowisk w Beskidzie Zachodnim, ale wszystkie dane o rozmieszczeniu w tych krainach opierają się na znaleziskach sprzed przeszło stu lat, dlatego też obecne występowanie w naszym kraju winno być potwierdzone nowymi materiałami. Bionomia i wymagania środowiskowe nie są znane; w Austrii chrząszcze były poławiane wiosną na suchych, piaszczystych miejscach porośniętych trawą.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data: