Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Malachius elegans Olivier, 1790
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek występujący w zachodniej, południowej i środkowej części Europy, wykazany poza tym z Syberii, Kaukazu i Azji Mniejszej. W Europie Środkowej w miarę posuwania się na wschód i na północ coraz rzadziej spotykany. O występowaniu w byłych Prusach wątpi A. Horion (1953). Z Polski notowany tylko z dwóch stanowisk w Beskidzie Zachodnim na podstawie znalezisk przed przeszło stu lat, dlatego też obecne zasiedlenie naszego kraju wymaga dalszych badań. Występuje na terenach nizinnych i pagórkowatych, zwłaszcza na nasłonecznionych zboczach kserotermicznych. Bionomia nie jest poznana.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Beskid Zachodni: Cieszyn (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Horion 1953), Żywiec (Wachtl 1870); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889, Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1951)