Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Malachius scutellaris Erichson, 1840c
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek zamieszkujący głównie Europę Środkową, docierający na zachód do środkowej i wschodniej części Francji, a na południe do Bośni i Bułgarii, notowany poza tym z Azji Mniejszej i Syrii. Wszędzie poławiany rzadko i sporadycznie, przeważnie pojedynczo. W Polsce znany dotychczas z rozproszonych stanowisk w sześciu tylko krainach. Zasiedla ciepłe stanowiska na terenach pagórkowatych. Bionomia jest poznana fragmentarycznie. Według danych z piśmiennictwa żyje na roślinach z rodzaju urzet - Isatis L. i gorczycznik - Barbaraea R.Br. Postacie dojrzałe poławiano od maja do sierpnia, przeważnie w dolinach rzecznych na krzewach i roślinach zielnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1857, Lentz 1879); Dolny Śląsk: Sobótka (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Pax 1921); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Bielany (Rybiński 1903); Nizina Sandomierska: Tarnów (Stefek 1939); Beskid Zachodni: Cieszyn (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Pieniny: Czorsztyn (Tenenbaum 1931), Kras koło Krościenka (Burakowski B.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1852, Schilsky 1888, Jakobson 1911); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Jakobson 1911, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Galicja» (Jakobson 1911)