Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ergates faber (Linnaeus, 1767)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek rozprzestrzeniony w środkowej i południowej części Europy oraz w Afryce Północnej, docierający na wschód do Kaukazu, Azji Mniejszej i Syrii, notowany poza tym z południowych prowincji Szwecji. W Europie w miarę posuwania się ze wschodu na zachód jest coraz rzadziej spotykany, a na południu występuje głównie w górach, gdzie dociera do strefy subalpejskiej. W Polsce prócz krain górzystych znany z prawie całego kraju. Spotykany jest na ogół rzadko, ale niekiedy lokalnie na miejscach rozrodu znajdowany w dużej liczbie okazów, zwłaszcza w postaci larwalnej. Zasiedla stare lasy iglaste, gdzie rozwój larwalny odbywa głównie na wyrębach, przesiekach i pobrzeżach lasów w pieńkach i ściętych pniach oraz jako techniczny szkodnik drewna we wszelkiego rodzaju słupach oraz w drewnie niedawno obrobionym, jak nie impregnowane słupy oświetleniowe i telefoniczne, podkłady kolejowe oraz ściany w budynkach drewnianych (Dominik 1955b). Opada martwe drewno gatunków iglastych, głównie sosny, rzadziej świerka i jodły. Przepoczwarczenie następuje w czerwcu, a postacie dojrzałe ukazują się w lipcu i przeżywają do polowy września. W dzień są zwykle ukryte pod odstającą korą i w szczelinach drewna. Wieczorem i nocą odbywają się loty, kopulacja i składanie jaj. Niekiedy przylatują do źródeł światła sztucznego. Odpowiednio do warunków mikrosiedliskowych i klimatycznych rozwój larw trwa 3-4 lat i może być przedłużony o rok lub kilka lat.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879, Haase i Doms 1875, Lüllwitz 1916, Burzyński J. 1971), Mielno (Śliwiński Z.*); Pojezierze Pomorskie (Katter 1878, Schmidt G. 1935, Schmidt G. 1942, Lipp 1937, Lipp 1940, Timm 1941, Majewski Ż. 1958), Stara Brda koło Miastka (Tarnawski D.*), Rakowo koło Złocieńca (Ziarko S.*); Pojezierze Mazurskie: Kętrzyn (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879), Ławiczek koło Skępego (Gutowski J.M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Siebold 1847, Uechtritz 1848, Lentz 1857, Lentz 1879, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Riedel 1892, Riedel 1893, Schreiber 1906, Schumann 1906, Droege 1907b, Rothenburg 1907, Szulczewski 1922, Weyrich 1930, Gruhl 1933, Czubiński i Urbański 1950, Dominik 1958b, Urbański 1961, Bałazy i Michalski 1982, Bałazy i Michalski 1984, Gutowski 1984b), Miszek koło Bobrownik (Gutowski J.M.*), Kuźnica Zbąska koło Rakoniewa (Łoś K.*), Sława (Śliwiński Z.*); Nizina Mazowiecka (Nasonov 1894, Stobiecki 1939, Wiąckowski 1957b, Burakowski i Nowakowski 1981b), Soczewka koło Płocka (Tarnawski D.*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Okołów 1968b, Gutowski 1985); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Fein i Haase 1881, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1893e, Gerhardt 1910, Uttendörfer 1930); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1910, Nowotny 1923i, Waszek 1931, Stefek 1939, Sembrat 1948); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska (Wiąckowski 1957b, Karczewski 1961, Śliwiński 1961), Sulejów (Śliwiński Z.*); Góry Świętokrzyskie: Łysa Góra (Pongrácz 1923), Świętokrzyski Park Narodowy (Śliwiński Z.*); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Jakobson 1915b, Ciszkiewicz 1925, Dominik 1962d); Roztocze (Tenenbaum 1913, Kinel 1919, Skuratowicz i Urbański 1953); Nizina Sandomierska (Łomnicki M.A. 1866, Schaitter 1870, Kinel 1919, Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1977b, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1979c, Starzyk J.R. 1981); Beskid Wschodni: Dąbrówka koło Dynowa (Trella 1925); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Hildt 1917, Dominik 1955b); Polska Południowa (Voroncov 1909); «Pomorze» (Rossi G. 1900); «Prusy» (Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling i Rendschmidt 1833, Kuhnt 1912, Pax 1921); «Galicja» (Nowicki M. 1865, Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)