Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Asemum striatum (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek eurosyberyjski, występujący niemal w całej Europie, ale nie docierający do obszarów nadatlantyckich, na północy sięgający daleko poza koło podbiegunowe, docierający na wschód przez Syberię do Mongolii, Korei, Sachalinu i Japonii. W środkowej Europie rozsiedlony w lasach iglastych, głównie w górach, gdzie sięga do strefy subalpejskiej. W Polsce występuje od Bałtyku aż po Tatry, nie jest jednak jeszcze notowany z Podlasia, Sudetów i Kotliny Nowotarskiej. Występuje głównie w drzewostanach rosnących na ubogich siedliskach, na zrębach, pożarzyskach i żywicowanych wielokrotnie drzewach. Zasiedla drzewa iglaste, przede wszystkim sosnę, rzadziej świerk i modrzew. Opada nie okorowane pniaki, świeżo ścięte pnie, powały, złomy, szczapy opałowe, odziomkowe części żywicowanych lub uszkodzonych pni, niekiedy do wysokości 3-4 m. Rozwój dwuletni, w cieńszych pieńkach jednoroczny, może być przedłużony do trzech lat, gdy drewno ulega przeschnięciu. Postacie dojrzałe pojawiają się w maju i są spotykane do lipca. Prowadzą one dzienny tryb życia, ale trzymają się drzew żywicielskich, nie odwiedzając kwiatów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Dreyfeldt 1933, Burzyński J. 1971, Jakuczun 1972); Pojezierze Pomorskie (Lentz 1879, Grentzenberg 1896, Lipp 1937, Lipp 1940, Timm 1941); Pojezierze Mazurskie: Ostróda (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1904, Schumann 1906, Tumm 1904, Szulczewski 1922, Weyrich 1930, Gruhl 1933, Myrdzik 1933, Wagner H. 1941, Dominik 1962c, Bałazy i in. 1974, Graczyk 1974, Bałazy i Michalski 1984, Gutowski 1984b, Tomalak 1984), Miszek koło Bobrownik, Zielonka koło Poznania (Gutowski J.M.*); Nizina Mazowiecka (Hildt 1917, Stobiecki 1939, Dominik 1954b, Burakowski i Nowakowski 1981b); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Gutowski 1985); Dolny Śląsk (Kelch 1846, Dominik 1962c, Strojny 1974c), góra Radunia koło Sobótki (Tarnawski D.*); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Lgocki 1908, Schnaider Z. i Ordon 1978); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Borek Fałęcki (Kinel 1919); Wyżyna Małopolska (Wiąckowski 1957, Wiąckowski 1957b, Śliwiński 1961, Dominik 1962c, Dominik 1966c, Dominik 1968b, Dominik 1972, Dominik 1975, Kinelski 1971); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Śliwiński Z.*); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Jakobson 1915b, Ciszkiewicz 1925); Roztocze: Kornie woj. Zamość (Nowicki M. 1870), Ulów woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska (Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1977b, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1979c, Starzyk J.R. 1981); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Kotula 1874, Kinel 1919, Górnaś 1957, Pawłowski J. 1964, Pawłowski J. 1967, Dominik 1971, Capecki 1976, Capecki 1977, Król 1981, Starzyk J.R. 1983); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925), Myczkowce koło Leska (Dominik 1968), Kańczuga woj. Przemyśl (Śliwiński Z.*); Bieszczady (Śliwiński i Lessaer 1970), Jabłonki (Śliwiński Z.*); Pieniny (Strojny 1968); Tatry (Heyrovský 1930); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Dominik 1955b, Starzyk J.R. 1968b); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Rendschmidt 1850, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Beskidy» (Heyrovský 1930); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1873)