Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rhagium (Megarhagium) sycophanta (Schrank, 1781)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek występujący w Europie od krajów śródziemnomorskich przez środkową część kontynentu aż do Danii, południowej Szwecji i krajów wschodniobałtyckich, na wschód docierający do Tomska i Ałtaju, ponadto notowany z Kaukazu i Azji Mniejszej. W Polsce znany prawie z całego kraju z wyjątkiem Pojezierza Mazurskiego, Podlasia, Kotliny Nowotarskiej, Bieszczadów i Pienin. Spotykany na ogół rzadko i sporadycznie, przeważnie pojedynczo. Zamieszkuje głównie świetliste dąbrowy na terenach nizinnych i podgórzach. Bionomia tego gatunku jest poznana niedostatecznie. Cykl rozwojowy tego chrząszcza przebiega prawdopodobnie tak jak u pozostałych gatunków omawianego rodzaju, z tym że poza korą i bielem larwa narusza również twardziel. Jako materiał żywicielski dla larw większość autorów podaje pieńki i stare pnie dębów opanowane uprzednio przez kozioroga dębosza — Cerambyx cerdo L. Niektórzy autorzy wymieniają jeszcze inne gatunki drzew liściastych, a bardzo rzadko nawet iglastych. Według własnych badań gatunek ten był obserwowany na nie okorowanych pieńkach dębowych, znajdujących się na miejscach silnie nasłonecznionych (B. Burakowski*).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Haase i Doms 1875, Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie (Reineck 1919); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Schumann 1904, Schumann 1906, Schreiber 1906, Reineck 1919, Szulczewski 1922, Weyrich 1930, Myrdzik 1933, Bałazy i in. 1974, Bałazy i Michalski 1984, Gutowski 1984b, Tomalak 1984); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Bielany (Stobiecki 1939, Burakowski i Nowakowski 1981b), Piaseczno (Burakowski i Nowakowski 1981b); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Gutowski 1985); Dolny Śląsk (Uechtritz 1848, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Strojny 1974c, Strojny 1977); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: okolice Raciborza (Kelch 1846), Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Skały Panieńskie (Jabłoński 1869, Kotula 1873), Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Rytwiany (Varendorff 1917b), Łódź-Łagiewniki (Śliwiński 1961); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Śliwiński Z.*); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Jakobson 1915b, Ciszkiewicz 1925), Niemce koło Lublina, Hrubieszów, Smoligów koło Mircza (Ziarko S.*); Roztocze: Ulów woj. Zamość (Tenenbaum 1913), Kosobudy woj. Zamość (Burakowski B.*); Nizina Sandomierska (Schaitter 1870, Kotula 1873, Starzyk J.R. 1974, Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1977b, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1979c, Starzyk J.R. 1981, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1981, Starzyk J.R. i Witkowski 1981, Król 1983); Sudety Zachodnie: Jelenia Góra (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910), góra Bolczów koło Janowic (Müller E. 1890); Beskid Zachodni: Cieszyn (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925), Borowiec i Węgierka koło Jarosławia (Śliwiński Z.*); Tatry (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Plavilstshikov 1915, Hildt 1917, Kinel 1919, Kuntze R. 1936, Dominik 1955b, Starzyk J.R. 1968b); Polska Południowa (Voroncov 1909); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Reitter 1870, Schilsky 1909, Aurivillius 1912, Kuhnt 1912, Reitter 1912, Łomnicki M.A. 1913, Schmidt G. i Dietze 1942); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)

Uwagi:
Sudety Zachodnie: — locus typicus! dla Rh. sycophanta var. latefasciatum E. Müll.