Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Acmaeops marginata (Fabricius, 17811)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek rozmieszczony w północnej, środkowej i południowo-wschodniej części Europy, docierający w Fennoskandii do skrajnych prowincji północnych, a na wschód przez Syberię do Mongolii, północnych Chin i pobrzeży Oceanu Spokojnego. W Polsce znany głównie z terenów nizinnych i pagórkowatych, na ogół spotykany rzadko i sporadycznie. Występowanie tego gatunku na Nizinie Mazowieckiej zostało wprawdzie zakwestionowane (Burakowski i Nowakowski 1981b), ale ostatnio znaleziono 1 okaz na stanowisku naturalnym w Puszczy Kampinoskiej (Wólka Węglowa, 20.V.1980, przy pniu ściętej sosny, leg. K. Łoś). Występuje w jasnych drzewostanach iglastych, zwłaszcza sosnowych. Rozwój larwalny odbywa w pokrytych grubą, przylegającą korą, obumierających lub uszkodzonych pożarem sosnach oraz w drzewach niedawno powalonych na ziemię. Larwa drąży chodniki pod korą słabo odciskając je w drewnie. Żerowiska długości do około 10 cm i szerokości około 25 mm wypełnione są ściśle ubitymi miałkimi trocinkami. Starsze larwy po pierwszym lub drugim przezimowaniu wygryzają na końcu chodnika otwór wyjściowy w korze, przez który wypadają do gleby, gdzie zagrzebują się i budują komorę poczwarkową. Przepoczwarczenie następuje w maju, a postacie dojrzałe ukazują się w czerwcu i przeżywają do sierpnia. Spotyka się je na świeżo ściętych lub powalonych drzewach, drewnie sągowym, wiązkach chrustu, kwitnących sosnach, bardzo rzadko na kwiatach roślin zielnych. Samica składa jaja w szpary kory w przyziemnej strefie pni.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Rosnowo koło Koszalina (Labler 1920, Kleine 1940); Pojezierze Mazurskie: Nidzica (Horion 1974), Piduń koło Szczytna (Nowakowski E.*); Nizina Mazowiecka: Otwock (Hildt 1917, Stobiecki 1939), koło Warszawy (Tenenbaum 1923), Kampinoski Park Narodowy (Łoś K.*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1948b, Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Gutowski 1985); Dolny Śląsk (Letzner 1885d, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1897, Gerhardt 1910, Gerhardt 1912, Kolbe W. 1927, Horion 1974), Ruszów koło Węglińca (Śliwiński Z.*); Wzgórza Trzebnickie: Malin koło Trzebnicy (Müller E. 1896c, Kolbe W. 1928); Górny Śląsk (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1885d, Gerhardt 1891c, Polentz 1933); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Częstochowy (Ciszkiewicz 1925); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Jakobson 1915b); Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomicka (Śliwiński i Lessaer 1970, Horion 1974, Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1977b, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1979c, Starzyk J.R. 1981); Sudety Wschodnie: Międzygórze koło Bystrzycy Kłodzkiej (Rendschmidt 1846b); Polska (Heyrovský 1930); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Lentz 1857, Kraatz 1869c, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Reitter 1912, Łomnicki M.A. 1913, Kinel 1919, Horion 1951); «Śląsk» (Kraatz 1869c, Seidlitz 1891, Aurivillius 1912, Kuhnt 1912, Tischler 1912, Łomnicki M.A. 1913, Kinel 1919, Winkler A. 1929b, Horion 1951)

Uwagi:
«Prusy»: — terra typica! dla Pachyta strigilata var. spreta Lentz