Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek rozprzestrzeniony w Europie od krajów śródziemnomorskich aż do Wysp Brytyjskich, Danii i południowej Skandynawii, na wschód przez Syberię Zachodnią docierający do północno-zachodnich Chin, notowany także z Kaukazu, Azji Mniejszej, Syrii, Armenii, Iranu. W Polsce, aczkolwiek nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze. Zasiedla lasy liściaste i mieszane głównie na podgórzach i w górach, na terenach nizinnych jest rzadko i sporadycznie spotykany na rozproszonych stanowiskach. Postacie dojrzałe ukazują się w maju i czerwcu i przeżywają do sierpnia. Nasilenie pojawu imagines przypada na czerwiec. Chrząszcze odżywiają się pyłkiem kwiatów głogów, dereni, dzikich bzów, kalin, malin, śliw oraz roślin należących do baldaszkowatych (Umbelliferae) i złożonych (Compositae). Larwy żerują w korze i pod korą uschniętych, cienkich gałęzi lub w ich tylcach na żywych lub obumierających drzewach liściastych, głównie topolach i osikach, rzadziej dębach i gruszach. W pierwszym roku zimują pod korą, a w drugim w sierpniu-wrześniu przez otwór w korze wypadają do gleby, gdzie w sporządzonej komorze przezimowują.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Lipp 1935, Lipp 1940, Griep 1939, Griep 1939b); Pojezierze Mazurskie: rezerwat Starożyn koło Suwałk (Nowakowski E.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Trzebiel i Jasień woj. Zielona Góra (Reineck 1919), Dziewicza Góra koło Poznania (Tomalak 1984); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Hildt 1917, Stobiecki 1939, Burakowski i Nowakowski 1981b); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Gutowski 1985), Białowieża (Śliwiński Z.*), Białowieski Park Narodowy — oddz. 314 (Nowakowski E.*); Dolny Śląsk (Gerhardt 1891c, Strojny 1974c); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Jabłoński 1869), Ojców (Hildt 1917); Wyżyna Małopolska: Kruszyna woj. Częstochowa (Lgocki 1908), rezerwat Milechowy (Nowakowski E.*); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Śliwiński Z.*), Zagaje Grzegorzowickie koło Waśniowa (Nowakowski E.*); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Jakobson 1915b, Ciszkiewicz 1925), Kazimierz Dolny (Nowakowski E.*); Roztocze: Ulów woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870), Puszcza Niepołomicka (Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1977b, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1979c, Starzyk J.R. 1981); Sudety Zachodnie: Maciejowiec koło Jeleniej Góry (Śliwiński 1961); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968), Rytro (Śliwiński Z.*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925, Trella 1930d); Bieszczady (Śliwiński i Lessaer 1970), Mików koło Komańczy (Gutowski J.M.*), Jabłonki, Zatwarnica (Śliwiński Z.*), Suche Rzeki i Wołosate koło Lutowisk (Tarnawski D.*); Pieniny (Strojny 1968); Tatry (Reitter 1870b, Łomnicki M.A. 1886, Kinel 1919, Starzyk J.R. 1971b, Starzyk J.R. 1971c); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Nowicki M. 1867, Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873)