Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cortodera femorata (Fabricius, 1787)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek rozmieszczony w południowo-wschodniej i środkowej części Europy, docierający na północ do południowych prowincji Fennoskandii, a na wschód do Uralu. W obrębie areału gatunkowego w miarę posuwania się z zachodu na wschód jest coraz częściej spotykany. W Polsce, choć nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Zasiedla lasy mieszane i iglaste. Bionomia tego gatunku jest poznana niedostatecznie, również niższe stadia rozwojowe dotychczas nie są opisane. Postacie dojrzałe ukazują się w drugiej połowie kwietnia i loty ich w czasie pogodnych dni słonecznych były obserwowane do lipca. Najczęściej chrząszcze poławiano na kwitnących sosnach oraz na rosnących w sąsiedztwie dębach, głogach i roślinności zielnej, a także na ściętych gałęziach sosnowych leżących na porębach. Piśmiennictwo podaje bez bliższych danych, że larwy żerują w sosnach, rzadziej w jodłach i modrzewiach, a przepoczwarczenie prawdopodobnie odbywa się w glebie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Dommer 1850, Frantzius 1853, Lentz 1857, Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916, Timm 1917); Pojezierze Pomorskie: Stargard Szczeciński (Schmidt C.O.F.G. 1839, Lentz 1879), Bielinek nad Odrą (Lipp 1937, Lipp 1940), Sicko koło Recza (Schmidt G. 1942); Pojezierze Mazurskie: Iława (Timm 1917); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1885d, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Schumann 1906, Szulczewski 1922, Weyrich 1930, Myrdzik 1933, Śliwiński i Lessaer 1970, Bałazy i in. 1974, Gutowski 1984b, Tomalak 1984), Bytyń koło Kaźmierza (Śliwiński Z.*), leśnictwo Zacisze koło Bydgoszczy (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Stobiecki 1939, Burakowski i Nowakowski 1981b), Warszawa-Bielany (Łoś K.*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1948b, Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Gutowski 1985), Hajnówka (Śliwiński Z.*); Dolny Śląsk (Gerhardt 1866, Gerhardt 1872, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1909e, Gerhardt 1910, Letzner 1871, Letzner 1885d, Leder 1872, Müller E. 1896c); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Leder 1872), Malin koło Trzebnicy (Letzner 1885d, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Paruszowice (Scheidt 1919); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców (Tenenbaum 1925); Wyżyna Małopolska (Varendorff 1917b, Kinelski i Szujecki 1959, Dominik 1966c, Śliwiński i Lessaer 1970); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Jakobson 1915b, Ciszkiewicz 1925), Wojsławice woj. Chełm (Ziarko S.*); Roztocze: Florianka woj. Zamość (Tenenbaum 1918), Bukowa Góra koło Zwierzyńca (Ziarko S.*); Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomicka (Śliwiński i Lessaer 1970, Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1977b, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1979c, Starzyk J.R. 1981); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1893c, Gerhardt 1900, Gerhardt 1910, Śliwiński 1961); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Bach 1856); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925); Pieniny (Tenenbaum 1931, Strojny 1968); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Horion 1951, Horion 1974); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Gutfleisch 1859, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Horion 1951, Horion 1974); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling i Rendschmidt 1833, Rendschmidt 1850, Gerhardt 1909, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951, Horion 1974)