Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Grammoptera abdominalis (Stephens, 1831)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek rozsiedlony od północnych Włoch i Francji przez środkową część Europy aż do Ukrainy, notowany poza tym z Irlandii, południowej Anglii, Danii oraz z Kaukazu i Zakaukazia. W Polsce jest chrząszczem rzadkim, spotykanym sporadycznie i przeważnie pojedynczo, notowanym z nielicznych stanowisk na terenach nizinnych i pagórkowatych. Zapewne omyłkowo wykazany ogólnikowo przez J. Gerhardta (1898) z Karkonoszy, gdyż później (1910) ten sam autor uwzględnił w spisie chrząszczy śląskich tylko stanowiska nizinne. Zasiedla drzewostany liściaste, zarośla i ogrody, w skład których wchodzą dęby, będące drzewami żywicielskimi dla larw tego gatunku. Cykl rozwojowy jednoroczny. Imagines ukazują się pod koniec kwietnia i przeżywają do czerwca. Chrząszcze są bardzo rzadko spotykane, gdyż po wylęgnięciu przebywają zwykle w koronach drzew, a tylko w określonym czasie dla uzyskania dojrzałości płciowej odwiedzają niżej kwitnące krzewy, zwłaszcza głogi — Crataegus L. Rozwój larwalny odbywa się w obumierających lub będących w rozkładzie cienkich gałęziach o średnicy 2-5 cm. Larwy żerują pod korą, naruszając biel. Po przezimowaniu, w marcu lub kwietniu sporządzają w bielu podłużną, lekko zakrzywioną komorę poczwarkową.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Wejherowo (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Nowa Sól (Gerhardt 1908b, Gerhardt 1910), Żagań (Kolbe W. 1927); Nizina Mazowiecka (Hildt 1917, Tenenbaum 1923, Tenenbaum 1926, Stobiecki 1939, Burakowski i Nowakowski 1981b); Puszcza Białowieska: oddz. 251D (Gutowski i Ługowoj 1983, Gutowski 1985); Dolny Śląsk (Fein i Kletke 1884, Gerhardt 1890, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1903, Gerhardt 1909e, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1921b, Kolbe W. 1928); Wzgórza Trzebnickie: Borowa koło Oleśnicy (Gruszka A.*); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Bach 1856, Roger 1856, Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1891c, Śliwiński i Lessaer 1970); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Częstochowy (Ciszkiewicz 1925), Kraków-Bielany (Śliwiński i Lessaer 1970); Wyżyna Małopolska: Lubiaszów koło Golesz (Śliwiński Z.*); Roztocze: Udrycze koło Zamościa (Zawadzki Ż.*); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Gerhardt 1898); Beskid Wschodni: Węgierka koło Jarosławia (Śliwiński Z.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Lentz 1866); «Śląsk» (Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Kinel 1919, Horion 1974); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858)

Uwagi:
Sudety Zachodnie: Stanowisko wątpliwe