Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Alosterna tabacicolor (De Geer, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek eurosyberyjski, w Fennoskandii sięgający daleko poza koło podbiegunowe, a na wschód docierający do pobrzeży Oceanu Spokojnego. Pospolity w całej środkowej Europie na terenach nizinnych i w niższych położeniach górskich, w Alpach występujący do około 2000 m n.p.m. W Polsce występuje od Bałtyku aż po Tatry, lecz z niektórych krain notowany tylko z pojedynczych stanowisk. Zasiedla cieniste drzewostany liściaste i mieszane. Generacja dwuletnia. Jaja są składane pojedynczo w szczeliny martwego drewna w dziuplach oraz w szpary grubej przegrzybiałej kory, na miejscach zacienionych, położonych niewysoko nad powierzchnią ziemi, na pniach żywych jeszcze drzew oraz na stojących złomach pni z przylegającą korą. Larwy bytujące w drewnie, żerują początkowo w przegrzybiałej strefie zewnętrznej, następnie wdrażają się głębiej w drewno, natomiast larwy zasiedlające korę na drzewach żyjących drążą placykowate chodniki między korą i drewnem, nie naruszając go. Z biegiem czasu kora nad starymi żerowiskami odpada. Jako drzewa żywicielskie piśmiennictwo podaje: klony — Acer L,, graby — Carpinus L., dęby — Quercus L., wierzby — Salix L., wiązy — Ulmus L.; według badań własnych larwy stwierdzono, poza wymienionymi gatunkami, również w przegrzybiałej korze olszy czarnej — Alnus glutinosa (L.) Gaertner, jesiona wyniosłego — Fraxinus excelsior L. oraz w drewnie kasztanowca zwyczajnego — Aesculus hippocastanum L. Przepoczwarczenie odbywa się w suchej partii drewna lub kory (B. Burakowski*). Imagines dla uzyskania dojrzałości płciowej odżywiają się pyłkiem i nektarem kwiatów roślin baldaszkowatych (Umbelliferae), zwłaszcza wiązówki błotnej — Filipendula ulmaria (L.) Maxim., żerują poza tym na kwiatach krzewów, głównie głogów — Crataegus L., dereni — Cornus L., śliw — Prunus L., tawuł — Spiraea L. i malin — Rubus L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916), Mierzeja Łebska (Dreyfeldt 1933); Pojezierze Pomorskie: Moryń koło Chojny (Reineck 1919), Bielinek nad Odrą (Lipp 1935), Gardeja koło Kwidzyna (Gutowski J.M.*); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Nunberg 1976c); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1904, Schumann 1906, Schreiber 1906, Reineck 1919, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Gutowski 1984b, Tomalak 1984), Bolechowo koło Poznania (Gutowski J.M.*); Nizina Mazowiecka (Hildt 1917, Stobiecki 1939, Burakowski i Nowakowski 1981b); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Gutowski 1985); Dolny Śląsk: Wrocław-Krzyki (Strojny 1974c); Wzgórza Trzebnickie: Siemianice koło Kępna (Gutowski J.M.*); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Jabłoński 1869), Ojców (Hildt 1917); Wyżyna Małopolska (Lgocki 1908, Śliwiński 1961, Dominik 1966c), Lubiaszów koło Golesz (Śliwiński Z.*); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Śliwiński Z.*); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Jakobson 1915b, Ciszkiewicz 1925); Roztocze: Zwierzyniec woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomicka (Starzyk J.R. 1974, Starzyk J.R. 1974d, Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1977b, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1979c, Starzyk J.R. 1981, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1981, Starzyk J.R. i Witkowski 1981), leśnictwo Stale nadl. Buda Stalowska (Król 1983); Sudety Zachodnie: Góry Wałbrzyskie (Gerhardt 1896b, Polentz 1942), Maciejowiec koło Jeleniej Góry (Śliwiński Z.*); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853), Kletno koło Stronia Śląskiego (Tarnawski D.*); Beskid Zachodni: dorzecze Soły i Koszarawy (Wachtl 1870), Babia Góra (Stobiecki 1883, Mazur E. 1923, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1864), okolice Przemyśla (Trella 1925), Krzywcza i Węgierka koło Przemyśla (Śliwiński Z.*); Bieszczady (Skalski 1967, Śliwiński i Lessaer 1970, Burakowski 1971), Duszatyn, Mików koło Komańczy, Buk i Zakole koło Cisny (Gutowski J.M.*), Suche Rzeki koło Lutowisk (Tarnawski D.*); Pieniny (Strojny 1968); Tatry (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Starzyk J.R. 1971b, Starzyk J.R. 1971c); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Heyrovský 1928); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858)